approximately four decades might be https://www.fake-watches.is/ for sale in usa pioneer. rigid needs would be the qualities associated with swiss https://www.replicacrr.ru/. fulfill the imagination and desires amongst all the men and women all of us will probably be the search for best noobfactory review. there is the best armanireplica with top quality. sell dearhow.to wholesale billionaire at competitive prices online.

Description: toplogotranis.gif

    Description: _obrazek-uvod.gifDescription: hlav_fixed.gif

 

 

Historie společnosti

 

Současné aktivity

 

Aktivity v letech 1993 - 2008

 

   Dopravní software

      Kilometrovník

      Sledování vozidel

           Lupus Kontrolor

           Lupus Tranis

           Tracker

           iMonitor

             Přeprava zvířat

        Navigační systémy

       Další aplikace

 

    Spolupráce s MD

       Statistika silniční dopravy

        ZTP

        Vývoj podnikání v sil.dopravě

        Databáze STK a SME

        Software pro admin. činnost

 

   Výzkum a vývoj

 

    Další aktivity

 

     Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Významní zákazníci a partneři

 

 

 

Description: mdm.JPG

 

 

Description: ccs.JPG

 

 

 

Description: Logo_NAVTEQ_2col_293.eps

 

Description: T-Mobile_R_65K.eps

 

Description: CEDA_LOGO.tif

 

 

Description: Skoda-Logo_1.1.eps

 

Description: smidl_logo_R.eps

 

Description: premiant.JPG

 

Description: jipocar.JPG

 

Description: princip.JPG

 

 

Description: kyjov.JPG

 

 

Description: ptacek.eps

 

 

Description: cargo.JPG

 

Description: sazka.JPG

Description: skanska.JPG

 

Description: LEVEL.JPG

Description: cetranss.JPG

Description: cross.JPG

 

Description: kyjov.JPG

 

Description: hodonin.JPG

 

Description: vysocina.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie společnosti TRANiS s.r.o.

 

Společnost TRANiS s.r.o. vznikla v roce 1993. Společnost založili bývalí pracovníci Ústavu silniční a městské dopravy z výzkumné oblasti Výpočetní technika. Činnost společnosti TRANiS s.r.o. byla od počátku zaměřena na :

-          vývoj dopravního software a

-          zpracování informací z oblasti silniční dopravy.

 

Prvními aktivitami společnosti byl vývoj software pro výpočet optimální trasy pro silniční vozidla a statistika výkonů silniční nákladní dopravy zpracovávaná pro Ministerstvo dopravy. Těmto oběma základním aktivitám se TRANiS s.r.o. věnoval po celou dobu své aktivní činnosti a rozšířil je o zpracování dopravního software v oblasti :

-          sledování pohybu vozidel pomocí systému GPS

-          tvorba navigačního software pro PDA

-          sledování provozních nákladů silničních nákladních vozidel

-          sledování přeprav zvířat

-          tvorba programového komplexu pro schvalování typů vozidel pro provoz na pozemních komunikacích a evidenci Základních technických popisů vozidel    

V lednu 2008 došlo k rozdělení společnosti TRANiS s.r.o..

 

-          Odštěpením oblasti vývoje dopravního software ze společnosti TRANiS s.r.o. vznikla společnost TRACKER s.r.o., kterou následně odkoupila CCS Česká společnost pro platební karty  s.r.o., Chlumčanského 5, Praha 8, PSČ 180 21. Pracovníci TRANiS s.r.o. z oblasti tvorby dopravního software přešli do společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. i se všemi aktivitami, smluvními závazky  pro pokračování těchto aktivit.

-           

-          Výběrové šetření silniční nákladní dopravy nyní zajišťuje Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. pracoviště Praha. TRANiS s.r.o. se na tomto výběrovém šetření podílí programovým zajištěním výběrového šetření a na dlouhodobých analýzách vývoje silniční dopravy.

 

Údržba, servis a rozvoj programového komplexu pro schvalování vozidel pro provoz na pozemních komunikacích a evidenci ZTP nyní zajišťuje společnost Autimo CZ s.r.o., kde pracují bývalí pracovníci společnosti TRANiS s.r.o.

 

 

Kontakty, na které se obracejte v případě požadavků na technickou podporu nebo nákupu produktů vyvinutých společností TRANiS s.r.o

 

Činnost

  Nový kontakt

Dopravní software

 

Technická a programátorská podpora k programům

Kilometrovník, Lupus, CCS Monitor, iMonitor              

 

Kontakt na obchodní oddělení k výše uvedeným

produktům resp. k systémům pro sledování vozidel

a k software pro výpočet optimální trasy a k PocketKim

 

CCS  Česká společnost pro platební karty  s.r.o.

Chlumčanského 5, 180 21 Praha 8

 

Tel:283 10 10 20 begin_of_the_skype_highlighting              

 

                 

Tel: 283 10 10 20 begin_of_the_skype_highlighting              

mail : lucie.moravcova@ccs.cz 

 

 

 

 

 

Výběrové šetření silniční nákladní dopravy

(statistika  silniční nákladní dopravy – Výkaz Dop(MD 2-99)     

 

 

 

CDV v.v.i., Brno, pracoviště Praha

Tel. 548 423 707 begin_of_the_skype_highlig end_of_the_skype_highlighting a       548 423 708 begin_of_the_skype_highlighting                end_of_the_skype_highlighting

mail: vera.havlickova@cdv.cz

 

 

 

Programy pro práci s databází Základních technických popisů vozidel

 

Tvorba základních technických popisů vozidel

 

Tisk technických průkazů

 

Software pro činnost STK

 

Poradenství pro ORP ve věci databáze ZTP

 

Autimo CZ s.r.o

Zdeňka Lhoty 473,

252 28 Černošice

 

Tel.          573 359 255 begin_of_the_skype_highlighting              end_of_the_skype_highlighting

Mob.tel.  603 573 471

 

 

 

Další informace na tel.čísle : 603 861 370

             Mail:  ludmila.rusova@tranis.cz

 

 

Zpět

 

Současné aktivity společnosti TRANiS s.r.o.

 

TRANiS s.r.o. se v současné době zabývá analýzou údajů zejména v oblasti silniční dopravy s cílem určit trendy vývoje silniční dopravy, vztah silniční a železniční dopravy, připravit podklady pro prognózy vývoje obou doprav.

          

Jsme připraveni uplatnit své zkušenosti a zpracovat nejrůznější analýzy vývoje silniční nákladní dopravy pro nejrůznější účely.

 

TRANiS s.r.o. shromažďuje údaje o historii a vývoji dopravních společností.

                                                                                                              

Zpět

 

Aktivity TRANiS s.r.o. od roku 1993 do roku 2008

  Hlavní činnost společnosti byla zaměřena na :

 

-          Tvorbu dopravního software

-          Spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR

-          Řešení výzkumných projektů hrazených prostředky programů Výzkumu a vývoje MD a MPO a

-          Další aktivity společnosti

 

 

Dopravní software

 

Základ dopravního software tvořil produkt Kilometrovník, který byl určený především  profesionálním dopravcům pro plánování tras a výpočet finančních nákladů na vypočtenou trasu.

 

   Kilometrovník

 

Kilometrovník Evropy

 umožňoval optimalizaci okružních tras, zpracování časového harmonogramu jízdy s využitím vyhlášky AETR, výpočet nákladů za pohonné hmoty, dálniční a vstupní poplatky, poplatky za tunely, mosty, trajekty a ROLA. Aktualizace všech poplatků byla smluvně realizována přes UAMK z evropské centrální databáze.

 

Kilometrovník České a Slovenské republiky

 umožňoval uživatelům rovněž zapojovat do systému uživatelské databáze s vlastním záznamy a informacemi, které následně využíval pro svojí potřebu.

          

Produkty byly postupně rozšiřovány na základě požadavků uživatelů se současným zdokonalováním mapových podkladů. Cílově byly smluvně využívány podrobné mapové podklady od firem NAVTEQ a CEDA, které již obsahovaly  všechny uliční sítě měst a obcí v České republice a Evropě.

 

Ke své každodenní práci tento produkt využívalo cca 2500 dopravních, spedičních i obchodních firem v České republice a i firem zahraničních se zastoupením u nás.

 

Pro širokou motoristickou veřejnost zpracoval TRANiS  LITE verze Kilometrovníku ČR a SR a Kilometrovníku EVROPY – software pro plánování cest pro osobní automobil, který byl rozšířený o databázi hradů, zámků a historických měst ČR a který se několik let úspěšně prodával.

 

Další informace

Zpět

 

                                                                                                               

 

   Systémy pro sledování vozidel

 

     

      LUPUS KONTROLOR – off-line systém určování polohy vozidla prostřednictvím mobilní jednotky GPS, který umožňoval zápis polohy vozidla a času do mobilní jednotky a následné vytvoření knihy jízd. Systém vznikl ve spolupráci se společností Princip a.s., která byla dodavatelem hardware. Obdobou systému byl CCS Monitor.

 

      LUPUS tranis – on-line systém monitorování vozidel v reálném čase ve kterém byly data přenášena mobilní sítí GSM a uživatel měl v každém okamžiku přehled o aktuálním stavu vozidel. Díky implementaci Kilometrovníku obsahoval logistické funkce pro plánování, optimalizaci a vyhodnocování tras. Systém vznikl ve spolupráci se společností Princip a.s., která byla dodavatelem hardware. Obdobou systému byl CCS Monitor.

 

                                                                                                                     Další informace

Zpět

 

 

TRACKER  - vyšší verze on-line systému monitorování vozidel. Mapové podklady NAVTEQ a EuroAtlas, rozšířená funkčnost systému oproti LUPUS, možnost zapojení více druhů mobilních jednotek.

 

                                                                                 Další informace

Zpět

 

 

      iMonitor  – internetová  aplikace pro sledování vozidel pomocí  GPS.  Aplikace umožňovala  na internetových stránkách oprávněným osobám získávat informace o pohybu požadovaného vozidla nebo zakázky bez nutnosti nákupu speciálního software. Aplikace byla vytvořena ve spolupráci se společností CCS.

 

Další informace

Zpět

 

 

      SLEDOVÁNÍ PŘEPRAV ZVÍŘATsystém TRACKER upravený pro sledování přepravy zvířat, kontrola dodržování evropského nařízení 1/2005  stanovující podmínky pro manipulaci se zvířaty

 

      Další informace

Zpět

 

 

Navigační systémy

 

Navigační software pro PDA – PocketKiM – program obsahoval funkce pro plánování tras a jejich zobrazení  v mapě.  Po připojení jednotky GPS k počítači PDA umožňoval navigaci podle naplánované trasy.

 

 Další informace      

  Navigační software pro Palm – PalmKiM 

 

                                                                                                                   

Zpět

                                                                                                               

Další aplikace

 

Programy pro řízení svozů a rozvozů po ČR – systém umožňoval stanovení optimálních tras z hlediska kilometráže a kapacitního vytížení vozidel a současně vyhodnocoval ekonomii vozidel a jejich statistiku.

 

                         

                              Dispečerské asistenční systémy – dispečerské střediska ABA, ELVIA – MONDIAL ASSISTANCE a GLOBAL Assistance využívala tento systém, vybavený speciálními funkcemi, pro každodenní styk se zákazníkem pro službu při vzniklých dopravních nehodách nebo poruchách vozidel.

 

                              Systém pro Autoturist a ÚAMK - tvorba itinerářů a mapek požadované trasy, včetně  výpočtu nákladů za pohonné hmoty, dálničních a vstupních poplatků, poplatků za tunely a mosty pro všechny pobočky a dispečinky v ČR.

     

      Systém pro operátory mobilních telefonů – uživatelé mobilních telefonů  Tmobile, Telefonika O2, Vodafone) a slovenského Eurotelu využívali informace Kilometrovníku prostřednictvím SMS, MMS a WAP  pro výpočet trasy, kilometrů a stručného itineráře.

 

      Aplikace Routeplanner -  na portálu Škoda Auto byl umístěn pro veřejnost Routeplanner pro plánování tras vozidel po celé Evropě.

                                                                                                               

Kniha jízd – systém umožňoval evidenci uskutečněných jízd vozidel, jejich zobrazení v mapě a informace o čerpání PHM z karet CCS. 

                                                                                                               

                                                                                                                 

Zpět

                

                        

      Programové produkty TRANiS byly zapojeny do systémů následujících firem :

   

       Čechofracht – síťové verze pod operačním systémem UNIX pro všechny pobočky v ČR   

       Četrans – síťové verze pod operačním systémem UNIX pro některé divize  v ČR 

       UNIS Computer Brno – informační systém PRYTANIS

       ČSAD SVT Praha – spediční systém C-SPED

       Horry Zlín – programový komplex

       ČSAD Ostrava  - programový komplex

       WeissBlau MikroSped GmbH – spediční systém

 

                                                                                                                       

Zpět

 

 

Spolupráce s Ministerstvem dopravy

 

Hlavní oblasti spolupráce s Ministerstvem dopravy :

 

               Statistika za silniční nákladní dopravu

               Základní technické popisy vozidel

               Vývoj podnikatelských aktivit v silniční nákladní dopravě

               Databáze STK a SME 

               Vývoj software pro podporu administrativní, řídící a rozhodovací činnosti MD

 

Statistika za silniční nákladní dopravu

 

Realizace výběrového statistického šetření v silniční nákladní dopravě na základě Nařízení (ES) 1172/98 o statistickém vykazování v silniční nákladní dopravě. Společnost zajišťovala přípravu formulářů pro sběr informací (Výkaz Dop (MD)2 - 99, sběr dat písemnou i elektronickou cestou, zpracování dat a zpracování výsledného dokumentu obsahujícího kromě zjištěných výsledků i analýzu získaných informací.

 

Obdobným způsobem, tedy cestou výběrového statistického šetření, postupují i ostatní státy EU a další státy Evropy.

 

Výstupem tohoto šetření jsou údaje o výkonech nákladních vozidel registrovaných v ČR. Jedná se především o:

·    objem přepravených věcí

·    počet ujetých kilometrů

·    počet tkm

 

Údaje jsou analyzovány z nejrůznějších hledisek např. v členění na vnitrostátní a mezinárodní dopravu, podle způsobu provozování dopravy (na cizí nebo vlastní účet, podle druhů přepravovaných věcí, podle průměrné přepravní vzdálenosti apod.

                                                                                                                        

Zpět

 

 

 Základní technické popisy vozidel a technické průkazy

 

V oblasti databázových aplikací jsme vytvořili pro Ministerstvo dopravy ČR programový komplex pro schvalování a evidence rozhodnutí, osvědčení a základních technických popisů (dále jen ZTP), jehož prostřednictvím bylo v ČR realizováno schvalování typové technické způsobilosti vozidel určených k provozu na pozemních komunikacích.

 

Na tento vnitřní systém MD ČR těsně navazoval celostátní systém distribuce schválených ZTP, který ve své každodenní činnosti využívaly dopravní referáty obcí s rozšířenou působností  a takzvané pověřené stanice technické kontroly, jež řeší problematiku individuálně dovážených vozidel a jejich jednotlivé (čili netypové) schvalování k provozu na pozemních komunikacích.

 

Dále na programový komplex používaný na MD ČR  navazoval obdobný rozsáhlý systém pro dovozce a výrobce všech druhů vozidel určený pro vytváření návrhů ZTP a pro tisk a evidenci registračních i ostatních dokumentů vozidel. Konkrétně šlo o technické průkazy a technická osvědčení včetně jejich výpisů jak silničních tak i zvláštních vozidel.

 

 Dále jsme zákazníkům nabízeli individuální integraci našich produktů k ZTP a TP do jejich technických, obchodních a administrativních informačních systémů.

 

Na řešení výše zmíněných systémů byla použita celá škála technologií od dnes již klasických aplikací s lokálně uloženými daty, přes architekturu typu klient/server až po distribuci dat cestou internetu. Našimi obchodními partnery v této oblasti byli mimo Ministerstva dopravy ČR a oborových státních zkušeben velcí tuzemští dovozci a výrobci všech druhů vozidel.

 

                                                                                                                       

Zpět

 

Vývoj podnikatelských aktivit v silniční nákladní dopravě

 

Každoroční zpracování analýzy počtu podnikatelských subjektů z dat získaných cestou odborů dopravy jednotlivých obcí s rozšířenou působností, dále z údajů Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu a z údajů Centrálního živnostenského registru Ministerstva průmyslu a obchodu.

                                                                                                                    

Zpět

 

 

Databáze STK a SME

 

Vznik stanic technické kontroly schvalují a evidují obce s rozšířenou působností. MD pro správný výkon státní správy zejména vzdělávací a kontrolní musí mít všechny informace o stanicích  k disposici. Programový komplex vytvořený naší společností poskytoval nástroj pro rychlou orientaci a podporu pracovníkům MD.

                                                                                                                      

Zpět

 

Vývoj software pro podporu administrativní, řídící a rozhodovací činnosti MD

 

Mimo již výše zmíněných programových komplexů společnost TRANiS zpracovala řadu dalších programových celků pro např.

vydávání výjimek pro jízdu vozidel,

evidenci dokumentů EU souvisejících s mezinárodními smlouvami,

povolovací  řízení mezinárodních autobusových linek,

zahraniční služební cesty apod

 

                                                                                                                   

Zpět

 

Výzkum a vývoj

 

Společnost TRANiS s.r.o. řešila dva projekty výzkumu a vývoje s podporou finančních prostředků MD ČR a MPO ČR.

 

 

 

Projekt MD ČR  - Kalkulace jednicových nákladů na vybrané skupiny silničních  nákladních vozidel“

 

Evid. č. projektu 1F44E/032/110

 

Řešení probíhalo v letech 2004 – 2008 v rámci Národního programu výzkumu a vývoje „Bezpečná a ekonomická doprava“.

 

Cílem projektu bylo zpracovat časovou řadu údajů o výši nákladových položek u různých skupin silničních nákladních vozidel a zhodnotit jejich několikaletý vývoj.

 

Náklady na provoz silničních nákladních vozidel byly zjištěny výběrovým statistickým šetřením prováděným v letech 2004 – 2008. Výběrové šetření probíhalo v každém roce a bylo do něj zařazeno cca 700 silničních nákladních vozidel různých druhů a hmotnostních kategorií.

 

Podrobnější informace a získané výsledky lze získat na

 

                                                                   Výsledky řešení projektu

 

 

 

Projekt MPO ČR – „Optimalizace přepravního procesu zboží

 

 Evid. č. projektu FI – IM3 - /144

 

Řešení probíhalo ve společnosti TRANiS s.r.o. v letech 2007 – 2008 a ve společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. v roce 2009 v rámci programu IMPULS

Cílem projektu byl vývoj komplexního systému TRACKER, který uživatelům umožňuje optimalizaci přepravy zboží, sledovat aktuální polohu zboží a operativně zasahovat  do přepravního procesu

 

Seznam zpracovaných dílčích dokumentů ve společnosti TRANiS s.r.o. :

 

·            Mobilní jednotky – vytvoření univerzálního rozhranní zavádění nových jednotek

·            Marketingová studie – Výběr terminálu pro Tracker.NET

·            Jízdy vozidel – kontrola, vyhodnocení jednotlivých jízd vozidel

·            Provoz vozidel

·            Návrh terminálu pro vstup informací o jednotlivých etapách přepravního procesu

·            Plánování trasy – nové optimalizační postupy v plánování přepravní cesty

·            Souhrnná závěrečná zpráva o řešení projektu – základ

 

                                                                                                                     

Zpět

 

Další aktivity TRANiS s.r.o.

 

Společnost TRANiS mimo vývoj dopravního software a spolupráce s Ministerstvem dopravy spolupracovala s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i, Babtie s.r.o. a Ředitelstvím silnic a dálnic, Bankovním institutem atd.

 

Společnost TRANiS zpracovala v roce 2002 studii  svého návrhu na vytvoření systému pro výběr mýtného, ve které provedla odhad výnosu mýtného systému s přesností na 1%.   

 

                                                                                                                   

Zpět

 

Kontaktní údaje na TRANiS s.r.o.

 

Telefon : 603 861 370

 

Mail :  tranis@tranis.cz

           ludmila.rusova@tranis.cz

 

 

Adresa: TRANiS s.r.o. v likvidaci

            Slezská 1738/103

            130 00  P r a h a  3

 

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 24447

 

Kontakty, na které se obracejte v případě požadavků na technickou podporu nebo nákupu produktů vyvinutých společností TRANiS s.r.o

 

                                                                                                                                             

 

Činnost

  Nový kontakt

Dopravní software

 

Technická a programátorská podpora k programům

Kilometrovník, Lupus, CCS Monitor, iMonitor              

 

Kontakt na obchodní oddělení k výše uvedeným

produktům resp. k systémům pro sledování vozidel

a k software pro výpočet optimální trasy a k PocketKim

 

CCS  Česká společnost pro platební karty  s.r.o.

Chlumčanského 5, 180 21 Praha 8

 

Tel:283 10 10 20 begin_of_the_skype_highlighting              

 

                      

Tel: 283 10 10 20 begin_of_the_skype_highlighting              

mail : lucie.moravcova@ccs.cz 

 

 

 

 

 

Výběrové šetření silniční nákladní dopravy

(statistika  silniční nákladní dopravy – Výkaz Dop(MD 2-99)     

 

 

 

CDV v.v.i., Brno, pracoviště Praha

Tel. 548 423 707 begin_of_the_skype_highlig end_of_the_skype_highlighting a       548 423 708 begin_of_the_skype_highlighting                end_of_the_skype_highlighting

mail: vera.havlickova@cdv.cz

 

 

 

Programy pro práci s databází Základních technických popisů vozidel

 

Tvorba základních technických popisů vozidel

 

Tisk technických průkazů

 

Software pro činnost STK

 

Poradenství pro ORP ve věci databáze ZTP

 

Autimo CZ s.r.o

Zdeňka Lhoty 473,

252 28 Černošice

 

Tel.          573 359 255 begin_of_the_skype_highlighting              end_of_the_skype_highlighting

Mob.tel.  603 573 471

 

 

 

Zpět

 

 

Description: intro2.jpg

 

 

Description: LRQA.gif

 

Description: Tranis s.r.o.- živnosttttt.JPG

Platnost certifikátu již ukončena

 

 

Naše ocenění

 

Veletrh INVEX v Brně 2003

Křišťálový disk za produkt PocketKim – navigační systém

 

Description: kristalovy_disk.gif

 

 

 Ocenění Kartografické společnosti

 

Description: mapa2005logo.gif

Description: Mapa roku 2006.jpeg

 

Známka kvality produktu Monitor

 

Description: CMiMon.gif

 

 

Známka kvality pro produkt Kilometrovník

 

Description: CMPKim.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše produkty

 

Description: loga_komplet.gif

 

 

Description: kuzelkyloga.gif

 

Description: kilometrovnik.JPG

 

Description: kilometrovniklist.gif

 

 

Description: obr01

       Kilometrovník Evropy

 

 

Description: obr02

      Kilometrovník ČR a SR

 

 

Description: 07

       Kilometrovník pro osobní automobil

 

 

Systémy pro sledování vozidel

 

Description: Tracker.gif

Description: trakcer logo

Sledování vozidel GPS - Schéma systému TRACKER

 

Description: kontrolor.JPG

 

 

 

 

Sledování vozidel GPS -  Zařízení Lupus Kontrolor

 

 

 

 

Description: lupus.JPG

 

Description: Pozice aut 2.bmp

 

 

 

Sledování pohybu vozidel

na internetu

 

Description: logo.JPG

 

Description: evropa.JPG

 

Description: maparaha.JPG

 

Description: kj.JPG

 

Zobrazení a výpis trasy  

 

 

Navigační systém pro PDA

Description: PocketKim.gif

 

 

Description: pocketkim.GIF

 

 

 

 

         

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistika silniční dopravy

 

Description: graf_1.JPG

Description: Graf_2.JPG

 

Description: Tabulka_1.JPG

 

 

Description: Graf2_08.jpg